donderdag 31 oktober 2013

Het topje van de grafheuvelHet is dat een dappere co-assistente aan de bel trok, anders had die euthanasiaste huisarts Tromp uit het Noord-Hollandse Tuitjenhorn waarschijnlijk nog lange tijd ongestoord patiënten ‘naar’, zoals hij het noemde, ‘de lieve heer’ kunnen ‘helpen’, bij wie hij inmiddels door eigen hand ook zelf zijn opwachting heeft gemaakt.

De huisarts in kwestie heeft voor de ogen van de hem toegewezen co-assistent een terminaal zieke patiënt, ondanks het feit dat deze zijn eerdere euthanasieverzoek had herroepen en uiteindelijk had gekozen voor ‘palliatieve sedatie’, onvoorstelbaar grote, illegale, doses morfine en dormicum (een slaapmiddel) ingespoten, zijn stagiaire daarbij min of meer pressend tot medeplichtigheid. Ze mocht er niets over vertellen aan haar opleiders in het Amsterdams Medisch Centrum (AMC). Palliatieve sedatie vond hij teveel papieren rompslomp, en de vergelijkenderwijs toch al zeer liberale Nederlandse euthanasiewet te omslachtig. Deze of vergelijkbare dingen (het toedienen van helium en zelfs een plastic zak over het hoofd trekken) deed hij altijd in dit soort situaties en ‘als je het niet zo doet was je’ volgens Tromp ‘een lapzwans’. Na de snelle dood van de patiënt maakte de joviale huisarts met de co-assistente,  tegen haar wens, het triomfantelijke handgebaar dat bekend staat als de high five.

Dat een dergelijke gang van zaken in een huisartsenpraktijk in de openbaarheid komt, was een kwestie van tijd in een land waar al decennia lang vrijwel non stop propaganda wordt gemaakt voor een zo vrij mogelijke euthanasiepraktijk, tegenstanders daarvan systematisch niet aan het woord worden gelaten, de kritiek die het VN-mensenrechtencomité al in 2001 leverde op het gebrek aan bescherming van het leven in de Nederlandse euthanasiewet door opeenvolgende regeringen zelfgenoegzaam wordt afgewezen en de criteria voor euthanasie nog steeds verder worden opgerekt.

Dat praktijken als in Tuitjenhorn geen uitzondering maar veeleer regel zijn, bleek ook uit de uitzending van Nieuwsuur van 24 oktober jl. , waarin een huisarts uit het Drentse Nijeveen verklaarde dat de handelwijze van zijn Noord-Hollandse collega helemaal niet zo bijzonder is, dat hij die zelf ook volgt, en dat men in een stervenssituatie vaak gewoon geen tijd heeft om volgens de regels te handelen. Een verpleegkundige in dezelfde uitzending schatte dat 80% van de huisartsen net zo handelt als Tromp. Deze werd door de presentatrice van het programma, zonder nadere motivering, ook nog een ‘zeer gerespecteerde huisarts’ genoemd en een collega-dokter verklaarde nadrukkelijk dat aan Tromps zuivere bedoelingen vooral niet getwijfeld moest worden.

Hetzelfde verklaarde de rechtbank Zutphen in de ongeveer terzelfder tijd spelende affaire Heringa, waarin een man die zijn oude pleegmoeder, die ‘der dagen zat’ was, hielp bij zelfmoord door gifpillen voor haar te verzamelen en wel schuldig werd bevonden, maar geen straf kreeg opgelegd. Ook hij zou volgens de rechter immers hebben gehandeld uit naastenliefde en zuivere bedoelingen. Een rechter moet in een rechtsstaat echter oordelen of iemand al dan niet in overeenstemming met de wet heeft gehandeld, niet over de vraag uit welke motieven hij dit heeft gedaan (als hij dat al zou kunnen, want wie is in staat de motieven van een ander volledig te doorgronden). Wie zegt dat een belangrijk motief voor Heringa ook niet is geweest dat hij de kans schoon zag nu eens lekker landelijke bekendheid voor zichzelf te verwerven met zijn daad, die hij immers ook uitvoerig documenteerde en voor het vertellen waarover hij alle talkshows afliep die bereid waren hem te ontvangen?

Ook aan bijval van het grote publiek hebben onze euthanasiehelden immers geen gebrek. Terwijl het AMC waarvan de co-assistente afkomstig is, hate-mail ontvangt, en huisartsen laten weten geen prijs meer te stellen op stagiairs van dat ziekenhuis, kan men in sociale media lezen dat de dokter uit Tuitjenhorn een standbeeld verdient, en is de vrouw van de ‘naar de lieve heer geholpen’ patiënt de dokter dankbaar. Voor moederdoder Heringa werd bij zijn aankomst bij de rechtbank - huiveringwekkenderwijs - door omstanders luid en langdurig geapplaudiseerd, zoals te zien en te horen valt op het filmpje dat de plaatselijke Stentor op YouTube geplaatst heeft van die gebeurtenis.* 

En uitgerekend nu - na deze gebeurtenissen, en bovendien in een tijd waarin zwaar op zorg wordt bezuinigd en de samenleving steeds sterker gericht is op productiviteit, participatie en economisch nut, waardoor ouderen en zieken zich langzaamaan een last voor de samenleving kunnen voelen en sociale druk ervaren om daarom maar om een ‘vrijwillige’ dood te vragen  - wil minister Schippers van Volksgezondheid, als een waardig opvolgster van Els -het is volbracht-  Borst van Dood66, laten onderzoeken of de regels rond euthanasie niet nog verder moeten worden verruimd.

De lobby van Magere Hein blijft in Nederland onverminderd actief.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten